Policy för behandling av dina personuppgifter

Media Websolutions B.V. (hädanefter refererad till som “operatören”) driver denna webbsida och tillhandahåller de erbjudna tjänsterna (hädanefter refererat till som “hemsideinnehåll”). Målet med denna datasekretessdeklaration att informera användarna om insamlings – och användarmetoderna, omfattning och syfte relaterad till personlig data av den ansvariga leverantören av denna webbsida.

Operatören av denna webbsida tar mycket seriöst på skyddandet av din personliga data. Vi behandlar din personliga data som konfidentiell och i överensstämmelse med den delgivna lagstadgade datasekretessen likväl som denna datasekretessdeklaration.

Det lagliga fundamentet för datasekretessen är den tyska federala datasekretesslagen (Bundesdatenschutzgesetz = BDSG) och den tyska Telemedia- lagen (Telemediengesetz = TMG).


Behandlande av personlig data

Termen ”personlig data” innefattar information som kan användas för att identifiera en person, t.ex. information som kan spåras och härledas till en person. Detta inkluderar personens namn, telefonnummer, och e-mailadress. Dessutom inkluderar personlig data också information om preferenser, hobbys, medlemskap och besökta sajter.

Operatören skall insamla, använda och tillhandahålla data enbart om detta är tillåtet av lag eller om användare har tillåtit insamlingen av deras data.


Tillgångsdata / serverloggfiler

Operatören (eller operatörens leverantör) skall insamla data relaterat till all slags tillgång till webbsideinnehållet (så kallade serverloggfiler). Tillgångsdata innefattar följande:


Operatören skall använda loggdata enbart för statistisk analys i syfte att sköta säkerheten och optimiseringen av innehållet på sidan. Emellertid ger sig operatören rätten att retroaktivt verifiera loggdata om rimliga misstankar gällande illegalt användande av webbsidan uppkommer tack vare konkreta indikationer av sådana aktiviteter.


Registreringsfunktion

Data inknappat i förhållande till användarens registrering skall användas för syften relaterat till användandet av webbsideinnehållet. Användaren kan via e-mail få tillgång till webbsideinnehåll eller information relevant för registreringen, såsom förändringar av omfånget av sidinnehållet eller tekniska problem. Den insamlade datan är tydlig från inmatningsskärmen under registreringsprocessen. Följande data kommer att samlas in och arkiveras för registreringssyften:


Användare kan tillhandahålla ytterligare data för att optimera användandet av webbsideinnehållet. Denna information inkluderar:


Under vissa omständigheter kan webbsideinnehållet också innehålla tjänster tillgängliga för en avgift. När köp placerats kommer följande information att samlas in:


Personlig data samlas in för att försäkra om att webbsideinnehållet kan användas säkert, smidigt, effektivt samt på ett kundvänligt sätt. Den personliga datan insamlad från användare används primärt för följande processer:

Tillhandahållande av tjänster efterfrågad av konsumenten och kundtjänsten
Anpassning, mätning och uppgradering av innehållet och reklamen på webbsiderna
Erbjudande av ytterligare produkter och tjänster anpassade efter kundens önskningar
Utskick av målinriktad marknadskommunicering och kampanjerbjudanden, inklusive de från våra samarbetspartners
Förlikning av konflikter och eliminering av problem
Skyddande, avtäckande och utredning av potentiellt förbjudna eller illegala aktiviteter såväl som bestridande av operatörens användarvillkor

Om du är registrerad hos oss kommer du ha möjlighet att tillgå innehållet och tjänsterna vi erbjuder exklusivt till registrerade användare. Registrerade användare har också möjligheten att ändra eller, om nödvändigt, radera data inknappat när som helst under registringsprocessen. Tilläggsvis vill vi givetvis tillhandahålla information med hänsyn till din personliga data lagrad hos oss. Vi korrigerar eller tar gladeligen bort data på din inrådan, såvida vi inte är nödstadgade av lag att behålla denna information. Om du behöver kontakta oss gällande detta ärende, vänligen använd då kontaktdatan som finns listad i Datasekretessdeklarationen.


Erbjudandet inkluderar också tjänster som är föremål för avgift. Följande information samlas in när en order placeras:


Vi använder den nyaste standarden för krypteringsteknik för att skydda din data under överföring (t.ex. SSL) över HTTPS.


Kontakt

När användare tar kontakt med kundservicen (t.ex. via e-mail), kommer användarens data att lagras i syfte att hantera förfrågan och ifall framtida frågor kommer upp.


Integrering av tredjepartstjänster och innehåll

Vårt onlineinnehåll kan stundtals innehålla tredjepartsinnehåll, såsom YouTube-videos, kartor från Google-Maps, RSS Feeder eller grafik från andra webbsidor. Detta är alltid beroende av att leverantörerna av sådant material (hädanefter refererat till som “tredjepartsleverantörer”) är medvetna om användarens IP-adress. Om de inte har IP-adressen kan de inte skicka innehållet till webbläsaren hos den respektive användaren. Därav är IP-adressen väsentlig för att sådant innehåll ska kunna visas. Vi strävar efter att enbart använda innehåll från leverantörer som utnyttjar den respektive IP-adressen enbart för leverans av innehållet. Emellertid ligger det utom vår kontroll om en tredjepartsleverantör lagrar IP-adressen t.ex. för statistiska syften. Om vi vet att detta händer, kommer vi följaktligen notifiera de påverkade användarna.


Cookies

Cookies är små filer som möjliggör lagrandet av specifik utrustningsrelaterad information på en användares tillgångsutrustning (PC, smartphone, etc.). Å ena sidan är deras mål att uppgradera användarens läglighetsanpassning för webbsidor och därmed assitera andra användare (t.ex. genom att spara inloggningsinformation). Å andra sidan används de för att bokföra statistisk användardata från webbsidan och för att analysera sajterna för att förbättra deras innehåll. Användarna har möjligheten att kontrollera användandet av cookies. De flesta webbläsare erbjuder möjligheten att begränsa eller totalt förhindra arkiverandet av cookies. I vilket fall är användare som gör detta påminda om att implementeringen av dessa kontroller kommer resultera i användarrestriktioner och att det särskilt kommer begränsa tillgänglighetsanpassningen.


Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalys-tjänst erbjuden av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland (Google). Google Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som arkiveras på din dator och som tillåter utförandet av en analys av ditt användande av sidan. Informationen genererad av cookies gällande ditt användande av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer, som regel, att skickas till en Google-server i U.S.A, där de kommer att arkiveras.

Om IP-anonymitetsverktyget emellertid är aktiverat, kommer användarens IP-adresser att förkortas inom medlemsstater i den europeiska unionen och andra nationer som har signerat fördraget om Europeisk Ekonomisk Zon. Enbart i exceptionella fall kommer din IP-adress till en Google-server i U.S.A för att förkortas där. På inrådan av operatören av denna webbsida kommer Google att använda denna information för att analysera ditt användande av webbsidan, för att generera rapporter om aktiviteter på webbsidan för operatörerna av webbsidorna och för att återge andra tjänster relaterat till webbsideanvändarna.

Den överförda IP-adressen i samband med Google Analytics kommer inte att sammansmältas med annan data. Du har möjligheten att förebygga installationen av cookies med en respektiv inställning i din webbläsares mjukvara; emellertid måste vi påpeka att du i detta fall riskerar att inte kunna använda alla funktionerna av denna webbsida i dess helhet. Därtill har du möjlighet att förebygga bokföringen av data genererat av cookien och datan releterat till ditt användande av webbsidan (inklusive din IP-adress) och överföringen av data till Google såväl som bearbetningen av datan av Google genom att ladda ner webbläsarens plug-in, tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det.

Som ett alternativ till webbläsarens tillägg eller inom webbläsare på mobil utrustning, vänligen klicka på denna länk för att förebygga bokföringen av data av Google Analytics inom din webbsida i framtiden. Om du gör detta kommer en kvarlämnad cookie att arkiveras på din utrustning. Om du tar bort dessa cookies kommer du behöva klicka på denna länk igen.


Google Analytics annonseringsfunktion (Återmarknadsföring or Återmålsättning)

Vid sidan av Google Analytics använder operatörens också Google Analytics annonseringsfunktioner. Denna teknologi gör det möjligt för användare som tidigare besökt webbsidan och har visat intresse för särskilt innehåll direkt på sajterna från Google Partner Network och visa särskilt PR-innehåll. Cookies som användes för att analysera användarens mönster under besöken på webbsidan är utplacerade för att införa annonserna, som innehåller specifika produktrekommendationer och intressebaserad annonsering.

Operatören och Google utnyttjar första parts- leverantörens cookies (t.ex Google Analytics Cookies) i kombination med tredje parts-leverantörens cookies (t.ex. DoubleClick cookies) för att sammanställa, optimisera och publicera annonser baserat på tidigare användarvisiter på sidan. Operatören använder Google Analytics rapporter för att skilja mellan användare baserat på demokrafiska parametrar och intressen. Operatören utplacerar data mottaget från Google som resultat av intresserelaterad annonsering såväl som besöksdatan erhållen från tredje parts- leverantörer (t.ex. ålder, kön, intressen) i Google Analytics för marknadsföringssyften och den fortsatta förbättringen av av webbsideinnehållet.
Om du inte vill ta emot intressebaserad annonsering via denna Googles återmarknadsföringsteknologi, kan du deaktivera användandet av cookies för dessa syften genom att ta fram DoubleClicks - deaktiveringssida. Som ett alternativ kan du också aktivera användandet av cookies genom tredje parts-leverantörer, genom att ta fram deaktiveringssidan på nätverksannonseringens intiativ. Google erbjuder också en möjlighet för självbetjäning av cookies för annonseringsförinställningar: https://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.

Du kan invända mot uppvisandet av personliga annonserings-banners av Google om du använder följande länk för att motverka deras användande i framtiden: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated


Google AdSense

Operatören använder Google AdSense – en tjänst levererad av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland (“Google”) för integreringen av annonser. Google AdSense använder så kallade “cookies” i samband med dess annonsintegreringstjänst, som är textfiler som lagras på användarens dator och som gör det möjligt att analysera webbsideanvändandet. Google AdSense använder också så kallade Webb Beacons. Dessa är osynlig grafik. Web Beacons möjliggör för användare att analysera information som webbsidors besöksfrekvens. Cookies och Web Beacons används för att generera data relaterat till användandet av webbsideinnehåll. Denna data är personlig, förutsatt att IP-adressen också lagras. Google samlar in denna personliga data och, om tillämpbart, överför det till dess annonskontraktspartners. Denna data är insamlad, arkiverad, och överförd för annonseringssyften. Om användaren vill förhindra insamlandet av hans eller hennes personliga data kan användaren förhindra installationen av Cookies eller Web Beacons genom att göra de behövliga justeringarna till hans/hennes webbläsares mjukvara. Att göra så kan emellertid resultera i att användaren inte längre har möjlighet att använda alla funktioner på sidan.


Användande av analysprogram och spårningsverktyg

Besökares beteende måste analyseras för optimal design av webbsideinnehållet. Operatören använder webbanalysprogram för detta syfte, vilket gör det möjligt att analysera besöken på sidan.

Vid sidan av elimineringen av fel är det primära syftet med dataprocessandet optimiseringen av webbsideinnehållet med hänsyn till dess användare. Webbanalysprocessen förser också med index om besöksantalet och distribueringen av besökstrafik över olika tider så väl som populärt innehåll och tiden besökaren spenderat på sajten.


Att använda Affiliate Tracking Cookies

Leverantören använder affiliate tracking cookies för att exakt insamla sales försäljnings/eller brukarinformation på webbsidan. Cookies är små filer som sparas på din PC när du besöker en webbsida. Dessa affiliate tracking cookies utnyttjar eller lagrar ingen data. Därtill är det enbart identifikationsnumret av den överförande partnern och identifikationsnumret av annonsen tillgänglig för webbsidebesökaren som kommer att samlas in. Denna information är nödvändig för att behandla betalningar mellan sidleverantören och den annonserande parten. Vid verkställande av transaktionen används partnerinformationsnumret för att tilldela provision för att betalas till den vidarbefordrade partnern.

Du kan förhindra installationen av cookies genom att använda inställningarna i din webbläsares mjukvara; emellertid råder leverantören användaren att inte alla funktioner må vara tillgängliga i full grad ifall cookiesen inte installerats.


E-postmeddelanden

Vi skickar dig e-postmeddelanden som innehåller meddelanden från andra användare samt information om användningen av vår service. Den rättsliga grunden för denna förädlingsverksamhet är artikel 6.1 b GDPR. För att skicka dessa e-postmeddelanden använder vi en extern tjänsteleverantör, till vilken vi vidarebefordrar dina personuppgifter i den utsträckning som krävs.

Du kan när som helst avregistrera från dessa meddelanden. Du hittar en motsvarande länk i slutet av varje e-post. Dessutom kan du ändra dina inställningar i din profil.

Nyhetsbrev

Vid din registrering för vårt erbjudande har vi informerat dig om att vi kommer att använda din e-postadress för att skicka ut vårt nyhetsbrev enligt § 7 punkt 3 i lagen om rättvis handelspraxis (UWG). Du kan när som helst invända mot denna användning, vilket leder till att du raderas från vår e-postlista. Du hittar en motsvarande länk i slutet av varje nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för denna förädlingsverksamhet är § 7 punkt 3 i lagen om rättvis handelspraxis (UWG) i samband med artikel 6.1 i GDPR. Vårt berättigade intresse är att hålla dig informerad om våra tjänster baserat på tillstånd enligt § 7 punkt 3 i lagen om rättvis handelspraxis (UWG).


Information, radering, korrigering

Vi följer principerna om lagring och skapande av ett minimalt data. Vi använder din personliga data enbart för tidsperioden nödvändig för att uppnå resultaten utskissad häri eller för flertalet avsedda lagringstermer styrda av lagen. Vid fullgörandet av det respektive syftet och/eller utgången av tidigare nämnda termer kan respektive data raderas eller blockeras i en rutinprocedur som beordrat av de förordningarna .

Användaren är berättigad till tillhandahållandet av gratis information rörande personlig data arkiverad om han/henne vid efterfrågan. Tilläggsvis är användaren berättigad till korrigering av inkorrekt data såväl som blockeringen och raderingen av hans/hennes personliga data såvida detta inte är i konflikt med lagstadgade kvarhållningsmandat.

Om du behöver mer information eller om du har frågor kring personlig data, känn dig välkommen att kontakta oss när som helst på den levererade adressen eller via telefon. Du kan också kontakta oss via e-mail på compliance@mediawebsolutionsbv.com.