Användarvillkor

Country:
Republiken Nederländerna

Följande användarvillkor täcker det kontraktsenliga avtalet mellan Media Websolutions B.V., deras tele-media tjänster och användare (hädanefter refererade till som: användare). Det ovannämnda definierar förhållandena för användandet av tjänster fördelat av Media Websolutions B.V..

Portalen är ett tjänsteerbjudande (hädanefter refererat till som “tjänst“ eller “erbjudande“) försedd av Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Nederländerna.

Tjänsterna kan nyttjas via skrivbordsutrustning (PC:s), mobila enheter såsom smartphones och plattor, samt internetvänliga teveapparater. Tjänsten inkluderar kontaktmöjligheter till likasinnade kvinnor, par och män som söker nya partners. Tjänsten erbjuder också en mängd alternativ såsom kommunikation, flirtande och möjligheten att möta en annan person, såväl som en mängd andra erbjudandefunktioner som kommunikation med riktiga människors profiler, liksom profiler skapade och skötta av Media Websolutions B.V. (hädanefter refererade till som Cupid-profiler). Cupid-profilerna kan erbjuda virtuella upplevelser och erotiska fantasier enbart; riktiga dejter är inte möjliga (se sektion 5 av de generella reglerna för underhållning). Kommunikationen mellan Cupid-profiler och användare är föremål för transaktioner och erbjuder olika alternativ för att konversera och njuta av varandra. Riktiga möten är enbart möjliga mellan riktiga användare. Vår värld av nöjen expanderar konstant och vi uppskattar högt förslag och feedback i vårt community som kan hjälpa oss utveckla våra erbjudanden och skräddarsy en ännu mer unik upplevelse.


I. Kontraktsyfte; tjänsternas omfång

1. Media Websolutions B.V. kommer att ge användaren tillgång till vår centraliserade databas. Diverse domäner associerade med Media Websolutions B.V. kan tillgås. Databasen innehåller information till andra användare. Användarna har möjlighet att söka efter andra profiler efter att ha skapat en egen profil. Användarna kan se de andra profilerna och kontakta de respektive användarna av dessa.
Tilläggsvis, som en del av tillgången till databassystemet, ger Media Websolutions B.V. möjligheten att tillgå data (t.ex. webbcamchatter) från utvalda användare och webbkameraaktörer. Innehåll, format och varaktighet av det levererade och överförda datamaterialet av aktören sker helt och hållet på aktörens eget ansvar.
2. Utöver denna sida opererar även Media Websolutions B.V. andra sidor under olika namn och domäner. Media Websolutions B.V. ger användaren tillgång till andra profiler från andra sidor för att försäkra om en bred tillgång till profiler för användarna. Registrering på denna sida inkluderar publicering av användarprofil på de andra Media Websolutions B.V.
sidorna likväl.
3. Tjänsterna erbjudna av Media Websolutions B.V. är enbart tillgängliga för personligt bruk och får inte användas i kommersiella eller affärsmässiga syften. Med denna registrering går användaren explicit med på att använda denna sida enbart för personliga syften.
4. Media Websolutions B.V. erbjuder gratis tjänster, såväl som tjänster som är föremål för transaktioner. I tillägg till de erbjudna gratistjänsterna kommer användare som registrerar sig för betalbara tjänster ha möjligheten att kontakta andra användare och skicka meddelanden.
Tjänsterna som är föremål för transaktioner kan erhållas för olika tidsperioder. Användaren kommer att upplysas om betalningarna, innehållet och omfattningen, såväl som priset och betalningsförhållandena som föregår tjänsternas delgivande och aktivering. Användaren accepterar betalning baserat på instruktioner uppgivna av Media Websolutions B.V. . Tjänsterna kommer att aktiveras efter att betalningsbekräftelsen skickats ut
5. Media Websolutions B.V. garanterar tjänsttillgänglighet i snitt 99.5 % per år. Tillfälliga fel eller avbrott av Media Websolutions B.V. - tjänster på grund av omständigheter bortom delgivarens kontroll, såsom rättsliga krafter eller tekniska förändringar (underhåll, uppehåll för offline-backups, uppdatering av mjukvara) kan inträffa. Media Websolutions B.V. kommer att ta till alla tillgängliga metoder för att kunna garantera en avbrottsfri tjänst.
6. Media Websolutions B.V. reserverar sig rätten att ändra tjänstebeskrivningen om ändringen är baserad på lagstadgade eller företagsmässiga regler, eller om anpassning till teknisk utveckling skulle bli nödvändig, förutsatt att förändringarna inte skiljer sig signifikant från de ursprungliga tjänsterna som erbjudits och att användare inte drabbas av några nackdelar.
Media Websolutions B.V. kommer att notifiera användaren om sådana förändringar två veckor innan implementeringen. Användaren har rätt att protestera inom denna tidsram. Om användaren inte protesterar inom denna tidsram, kommer ändringen av tjänstebeskrivningen bli giltig samtidigt som sista dagen på perioden sker.
7. Media Websolutions B.V. kan komma att ta in externa tjänstgivare. Detta inkluderar särskilt utomstående betalningsgivare, utformare av innehåll, mailingtjänster för nyhetsbrev samt inkassobolag. Utomstående betalningsgivare, inbeordnade av Media Websolutions B.V. för att delge tjänster är inte ansedda som tredje part med hänsyn till dessa användarvillkor.


II. Kontraktsuppsägning

1. Individer som är under 18, såväl som de som agerar tredje part är exkluderade från att utnyttja tjänsterna från Media Websolutions B.V..
Om Media Websolutions B.V. rättfärdigat misstänker att en individ inte har rätt att använda tjänsterna, har Media Websolutions B.V. rätten att verifiera individens identitet genom att efterfråga officiella dokument. Icke-auktoriserade användare kommer att uteslutas från användande av databasen .
2. Tillgång til databasen samt tillgång till tjänster utformade av Media Websolutions B.V. kommer att aktiveras efter att registreringsprocessen fullgjorts. Användaren måste använda och skapa ett lösenord och pseudonym under registreringsprocessen. Registrering för tjänster kräver en giltig e-mailadress och fullgörande av registreringen. Registreringen är fullgjord i samband med ett bekräftelsemail skickat till användaren. Av ytterligare säkerhetsanledningar kan användaren efterfrågas att tillgå en länk skickad till e-mailadressen angedd av användaren av Media Websolutions B.V. för att konfirmera registreringsprocessen (Double-Opt-In).
Genom att fullgöra registreringsprocessen samtycker användaren till dessa affärsvillkor. Detta konstituerar en gratis kontraktsmässig relation mellan användaren och Media Websolutions B.V..
3. Media Websolutions B.V. erbjuder varierade tjänster (Premiummedlemskap) som är ämne för konstnader i tillägg till gratistjänsterna. Om användaren anser att bruka dessa tjänster måste han ingå ett separat kontraktsmedgivande .
De nuvarande affärsvillkoren skall gälla för det ovannämnda kontraktsmedgivandet likväl. Användaren kommer att bli informerad om innehåll, varaktighet, pris, villkor och metoder/villkor för betalning gällande de betalbara kontraktsmässiga överenskommelserna. Kontraktet ska bedömas som giltigt om användaren väljer de betalbara tjänsterna på den gällande sidan och accepterar villkoren genom att klicka på “Köp”- knappen (hädanefter: köpprocess).
I tillägg till Premiummedlemskapet kan användaren välja en särskild mängd krediter till sitt konto under köpprocessen. Denna kredit sker i form av s.k. Coins. Användaren kan tillämpa dessa Coins när han väljer en specifik tjänst. Coinsen utnyttjas medan tjänsten är försedd. Om kontot inte längre har Coins tillgängliga, kan användaren inte längre tillgå de betalbara tjänsterna. I vilket fall kan användaren fylla på andelen Coins till sitt konto i genomförandet av ett köp.
Media Websolutions B.V. erbjuder användaren en möjlighet att behålla sin Coinbalans automatiskt. Ett alternativ i systemet kommer att tillåta användaren att köpa ett tidigare valt antal Coins. Balansen kommer att utjämnas enbart om Coinsen förbrukas under användandet av en betalbar tjänst.


III. Kostnader

1. De tjänster som erbjuds av Media Websolutions B.V. på den här portalen är kostnadsfria, om inte användaren har informerats om att tjänsten är avgiftsbelagd.
2. De kostnader som uppstår för betaltjänster och betalningsmetoder kommer att förklaras före användaraktiveringen av dessa tjänster.
3. Olika betalningsmetoder tillämpas för olika versioner eller olika användargrupper. Användaren kommer att informeras om nödvändiga betalningar, olika betalningssätt och tillhörande villkor innan åtkomsten ges till tjänsten.


IV. Betalningsvillkor

1. Betalningar för betaltjänster måste göras i förväg till Media Websolutions B.V. och debiteras i enlighet med den betalningsmetod som valts under beställningsprocessen.
2. Media Websolutions B.V. har rätt att använda en extern tjänsteleverantör för behandling av betalningarna.


V. Annullering; Uppsägning av avtalet; Kontraktets löptid

1. Användaren kan säga upp avtalet för de fria tjänsterna när som helst. Avbeställningsmeddelandet ska skickas till

Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Nederländerna,

eller e-mailas till an Användarprofilen och motsvarande datainformation kommer att tas bort vid uppsägningen, förutsatt att lagstadgade krav inte kräver att dom lagras. Kontraktet för tjänster som omfattas av avgifter kräver en separat uppsägning.
2. Perioden för ordinarie uppsägning av en betald tjänst (så kallad Premiummedlemskap) är resultatet av det produktrelaterade kontraktinnehållet, vilket bekräftas i samband med beställningsprocessen av kunden. Vid köp av ett betalt medlemskap kommer kunden, utöver den givna kontraktinformationen i orderprocessen, att informeras i orderbekräftelsen om uppsägningstiden via e-post. Uppsägningen av ett betalbart kontrakt måste göras skriftligen (exempelvis via e-mail) och användaren måste ange Uppsägningen bör också innehålla följande uppgifter för att se till att kontraktet avslutas på ett korrekt sätt. Avslutande av ett betalbart kontrakt påverkar inte det kostnadsfria kontraktet.
3. Betalbara tjänster med ett kontrakt som varar i mindre än en månad kan sägas upp 24 timmar före kontraktsutgångsdatumet.
4. Avslutningen av både betalbart kontrakt och kostnadsfritt kontrakt kommer att bekräftas via e-mail som skickas till den e-mailadress som användaren angav under registreringsprocessen.
5 Avtal som använder betalningsmetoder såsom WAP-fakturering, måste avslutas av användaren med respektive leverantör. Användaren blev informerad under registreringen om vem som hanterar betalningen för tjänsten. Om användaren inte håller denna information så kan användaren kontakta vårt supportteam.
6. Media Websolutions B.V. har rätt att spärra användarnas behörigheter när som helst, om användaren använder tjänster som tillhandahålls av Media Websolutions B.V. på ett felaktigt sätt, eller om användaren är i strid med avtalsbestämmelserna , i synnerhet de villkor som anges i paragraf VIII.
7. Media Websolutions B.V. kan säga upp en kostnadsfri avtalstjänst när som helst och betaltjänster med 10 dagars varsel i slutet av avtalsperioden.
8. Kontraktet för betaltjänster kommer automatiskt att förlängas om användaren inte säger upp avtalet inom den definierade avtalsperioden. Förlängningsperioden kommer att vara samma som överenskommits under beställningsprocessen; om en annan varaktighet inte har kommit överens om, så kommer den ursprungliga överenskomna förlängningsperioden att tillämpas.


VI. Generell underhållningsguide

1. Genom att registrera sig så samtycker användaren uttryckligen till att mottaga e-mail; användaren kan avaktivera denna funktion i sin profil när som helst.
2. Media Websolutions B.V. kommer att skapa en elektronisk brevlåda för användaren i användarens profil. Denna brevlåda kommer att göra det möjligt för användaren att ta kontakt med andra användare och ta emot servicemeddelanden från Media Websolutions B.V.. Andra meddelanden skickade av Media Websolutions B.V. till användaren kommer att skickas till användarens registrerade e-mailadress. Meddelanden kan endast skickas till andra användare efter att man har samtyckt till ett betalbart kontrakt.
3. Meddelanden från användaren till Media Websolutions B.V. kommer skickas via e-mail
från den e-mailadress som användaren har angett, eller från den explicita e-mailadressen som anges i portalen i hjälpmenyn av Media Websolutions B.V.,
eller via brev till och ange den e-mailadress som angetts till Media Websolutions B.V. och / eller ditt profilnamn.
4. Användaren medger till följande kommunikationsregler på sidan och avstår från att använda sin elektroniska brevlåda och meddelandetjänsterna för att distrubuera
a. ärekränkande, rasistiskt, diskriminerande, provocerande eller illegalt material eller sådan information;
b. Att hota eller trakassera andra användare eller tredje part, eller att inkränkta på deras rättigheter (inkluderat intellektuella rättigheter); br />
c. Importera data till systemet eller databasen innehållande virus, mjukvara eller annat upphovsrättsskyddat material, eller ämnen för andra skyddsliga rättigheter, såvida användaren inte är den rättmätiga ägaren av dessa rättigheter eller har erhållit den rättmätiga ägarens tillåtelse att använda materialet /rätten;
d. Negativt inverka på tjänsterna för andra användare;
e. Försöka att avleda, eller faktiskt avleda e-mail eller andra meddelanden;
f. skicka e-mail eller andra meddelanden av andra anledningar än personlig kommunikation till andra användare, inkluderat marknadsföring eller erbjudande av varor, tjänster eller liknande kommersiella och affärsmässiga syften;
g. skicka kedjebrev;
h. Användaren ska också avstå från från att ange eller införa namn, adresser, telefon - eller faxnummer, meddelandeadresser, e-mail, märkesnamn, företagsnamn, namn på andra internetsidor eller URL:s i sin personliga beskrivning eller uppladdade filer ;
5. Media Websolutions B.V. ska använda profiler skapade och skötta av Media Websolutions B.V. på sidan för marknadsföringssyften, för förbättring av servicekvalitén, för att presentera meddelandefunktionen samt för underhållning. De ovannämnda är märkta med ett “©” eller en stjärna i systemet. Faktiska möten/dejter är inte stödda av dessa profiler. Användaren har enbart möjlighet att skicka meddelanden inom portalen. Att skicka meddelanden via brevlådan kräver en registrering för betalbara tjänster.
6. Användaren erkänner och medger explicit att Media Websolutions B.V. tar sig rätten att skicka meddelanden i användarnas namn för att förenkla integreringen av processen för nya kunder och för att assistera med kommunikation. Användaren kan deaktivera denna funktion i sin profil när som helst.


VII. Nyhetsbrev och e-mailmarknadsföring

1. Under registreringsprocessen så går användaren med på att ta emot information om Media Websolutions B.V., produkter och erbjudanden gällande deras telemediatjänster genom att samtycka att ta emot nyhetsbrev och allmänn reklam. Media Websolutions B.V. kommer att skicka denna information.
2. Samtycke att mottaga nyhetsbrevet är helt frivilligt och kan återkallas när som helst. Samtycket kan återkallas genom att sända ett avbeställningsmeddelande till kontaktadressen som anges ovan, genom att klicka på avbeställningslänken i meddelandet som skickats, eller i användarens profilinställningar.


VIII. Användarens ansvar

1. Användaren är fullt ansvarig för sitt registrerade innehåll, sina personuppgifter och den information som han har eller hon har lämnat om sitt privatliv. Användaren bekräftar att uppgifterna är korrekta, och att den personliga beskrivningen är korrekt. Att avsiktligt lämna felaktiga uppgifter, eller uppgifter som lämnats med avsikt att lura, kan leda till åtal och berättigar Media Websolutions B.V. att blockera användarprofilen utan rätt till ersättning från Media Websolutions B.V.. Media Websolutions B.V. har också rätt att säga upp sina tjänster utan förvarning.
2. Användaren kommer behöva bekräfta att dom avstår från att använda de tjänster som Media Websolutions B.V. erbjuder för kommersiella eller affärsmässiga bruk, särskilt i reklamsyfte . Användaren är förbjuden att exportera andra användares innehåll och profiler manuellt eller genom att använda ett datorprogram, i ett försök att använda denna information utanför Media Websolutions B.V. portal.
3. Användaren måste hålla e-mailmeddelanden och andra meddelanden samt tredjepartsdata strikt konfidentiellt, och måste avstå från att bevilja tillgång till tredje parter utan upphovsmannens medgivande. Uppgifterna ifråga är (men är inte begränsat till) namn, telefon- och faxnummer, adressuppgifter, e-mailadresser och URL:er.
4. Användaren samtycker till att hålla sin tillgång till data konfidentiellt. Om användaren offentliggör denna information till en tredje part, ska kommer användaren hållas fullständigt ansvarig för alla aktiviteter och konsekvenser därav. Om användaren misstänker att data överlämnades till en tredje part, så måste han eller hon anmäla detta till Media Websolutions B.V. omedelbart och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare förskingring (t ex genom att ändra sitt lösenord).
5. Användaren konfirmerar också att dom inte kommer att förskringra tjänsterna som erbjuds av Media Websolutions B.V. vilket inkluderar,
a. att avstå från att använda det ovannämnda för att distribuera förtal, rasistiskt innehåll, diskriminerande innehåll, stötande innehåll eller annat olagligt material och liknande information;
b. att hota eller trakassera andra användare eller tredje parter, samt att kränka deras rättigheter (vilket inkluderar deras intellektuella rättigheter);
c. importera data till systemet eller till databasen som innehåller virus, programvara och annat material som är föremål för upphovsrätt eller skyddad av andra rättigheter, om inte användaren är den rättmätiga ägaren av dessa rättigheter eller har fått den rättmätige ägarens samtycke att använda materialet;
e. försöker fånga upp eller avläsa e-mail eller andra meddelanden;
f. skicka e-mail och andra meddelanden till andra användare för andra ändamål än personlig kommunikation. Detta inkluderar reklam eller erbjudna varor, tjänster eller liknande kommersiella eller affärsmässiga bruk;
g. skicka kedjebrev;
h. användaren skall också avstå från att ange eller skriva namn, adresser, telefonnummer, faxnummer, messenger-adresser, e-mailadresser, märkesnamn, företagsnamn, namn på andra internetportaler eller webbadresser eller URL:s i sin personliga beskrivning eller bland sina uppladdade filer;
6. Bristande överensstämmelse med de avtalsförpliktelser som beskrivs ovan, eller om användaren bryter mot andra villkor som regleras i de allmänna affärsvillkoren, berättigar Media Websolutions B.V. att säga upp avtalet omedelbart. Dom kan också blockera användarens åtkomst till Media Websolutions B.V. databas. Alternativt kan Media Websolutions B.V. ta bort en del av användarprofilen
7. Om användaren har för avsikt att använda avtalet mellan användaren och leverantören för kommersiellt eller affärsmässigt bruk, eller för att vidarebefordra data som görs tillgänglig till användaren till en tredje part för kommersiellt eller affärsmässigt bruk, eller för ändamål som inte uttryckligen godkänts av Media Websolutions B.V. kommer han vara tvungen att betala en straffavgift av en total summa av 1,000.00 € för varje verifierbar incident. Ytterligare fordringar för skada skall inte påverkas härav.
8. Tjänsterna från Media Websolutions B.V. erbjuds uteslutande för privata, icke-kommersiella ändamål. Genom att registrera på en portal som erbjuds av Media Websolutions B.V. förbinder sig användaren att använda tjänsten endast för privata ändamål. I synnerhet är användningen av portalen i syfte att främja eller meddela sexuella tjänster av något slag och främja prostitution uttryckligen förbjudet.

IX. Verksamhet

1. Media Websolutions B.V. har rätt att granska innehållet och den data som anges av användaren. Media Websolutions B.V. har också rätt att ta bort data i händelse att datan är i strid med dessa allmänna affärsvillkor.
2. Media Websolutions B.V. har också rätt, men inte skyldighet till, att granska texter, grafik, samt uppladdade foton och bilder för kompatibilitet med dessa allmänna affärsvillkor och ta bort dessa poster om dom bedöms som olämpliga.
3. Flera av de betalbara tjänsterna erbjuder en kontaktgaranti för användaren. Om användaren registrerat sig för en sådan tjänst så kommer Media Websolutions B.V. ersätta användaren för kostnaden av avtalets kostnader, om kontakt med andra användare har bevisligen inte blivit etablerade under den överenskomna kontraktsperioden. Kontaktgarantin i denna aspekt definieras som minst ett kontaktförsök via den elektroniska brevlådan som skapats åt användaren.


X. Rättigheter

1. Användaren skall bevilja Media Websolutions B.V. icke-exklusiv, överlåtbar, spatialt obegränsade engångsrättigheter till innehållet, vilket inkluderar bilder, texter och videor som användaren skapat eller laddat upp under hela tiden av avtalet.
2. Användaren måste bekräfta att innehållet som laddades upp eller skapades av användaren, och användningen därav, inte kränker tredje parters rättigheter. Detta gäller särskilt upphovsrätt eller andra tillämpliga skyddsrättigheter.


XI. Ansvar

1. Media Websolutions B.V. kommer inte ta ansvar för eller garantera riktigheten och säkerheten av datan eller innehållet som publiceras eller överförs av andra användare. Media Websolutions B.V. skall inte heller hållas ansvarigt för noggrannheten och säkerheten av användarprofilen. Även om det är förbjudet, så kan andra användare lägga upp falskt eller olagligt innehåll och data, eller felaktiga Media Websolutions B.V. tjänster för otillåtna eller olagliga syften.
2. Media Websolutions B.V. tillhandahåller en IT-tjänst genom att ge databasåtkomst, men är inte ansvarig för framgången.
3. Eftersom Media Websolutions B.V. inte kan påverka dataöverföringar från internet utanför sin egen IT-infrastruktur, liksom egenheter och osäkerheten av internet, så kan Media Websolutions B.V. inte ta ansvar för extern förlust av data och / eller fel i dataöverföringsprocesser. Media Websolutions B.V. ansvarar inte för avbrott som ligger utom deras kontroll (t ex högre makter, tekniska svårigheter eller internet).
4. Med undantag för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, fara för liv eller skador till kropp och hälsa, eller krav i enlighet med produktansvarslagarna. Media Websolutions B.V. är bara ansvarig för uppsåt och grov vårdslöshet. Viktiga avtalsförpliktelser är sådana som krävs för att uppfylla avtalsmålet.
5. Media Websolutions B.V. ansvar för mindre brott mot det ansvar som krävs för att uppfylla avtalets mål (stora skyldigheter) är begränsade till storleken på skadeståndet, och om det är typiska och förutsebara för Media Websolutions B.V. .
6. De tidigare förklarade ansvarsbegränsningarna skall också gälla det personliga ansvaret för personal, representanter och organisatörer från Media Websolutions B.V..
7. Media Websolutions B.V. är inte skyldiga utöver de ovan nämnda omständigheterna.


XII. Skadeersättning

Inom ramen för de rättsliga bestämmelserna, så skall användaren ersätta Media Websolutions B.V., för alla skyldigheter, krav och utgifter till följd av åtgärder användaren kan vara ansvarig för, såsom skador på grund av förolämpning, förtal, skador på icke-materiella varor, intellektuella och andra användarrättigheter , samt serviceavbrott som påverkar andra användare.


XIII. Ändring av allmänna köpvillkor

1. Media Websolutions B.V. förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna affärsvillkor när som helst, förutsatt att de grundläggande villkoren för detta avtal inte påverkas härav, och ändringen är nödvändig för att anpassas till utvecklingen av Media Websolutions B.V. som inte kunde förutses under utförandet av kontraktet, och så länge ändringen inte kommer att avsevärt påverka balansen av avtalet. Viktiga förutsättningar är särskilt sådana som betraktar typen och volymen av den överenskomna tjänsten, liksom avtalsvillkoret och uppsägningsstyret som Media Websolutions B.V. har rätt att ändra de allmänna affärsklimatet i syfte att undanröja avtalsluckor till följd av lagändringar och förändringar i rättsvetenskapen.
2. Media Websolutions B.V. kommer att råda användaren gällande de allmänna företagsvillkorens förändringar via e-mail. Användaren kan invända mot ändringarna inom två veckor. Om användaren inte uttrycker sin invändning inom den angivna tidsramen, skall det allmänna företagsvillkoret effektivt gälla från dagen av anmälans utgångs.


XIV. Tjänster som tillhandahålls av tredje part tjänsteleverantörer

1. Tredje parter som erbjuder godkända tjänster på Media Websolutions B.V. portaler av Media Websolutions B.V. kan vara föremål för ytterligare villkor och kostnader för användaren.
2. Användaren samtycker till att granska tredjepartsleverantörens allmänna affärsvillkor och priser innan användning av dessa tjänster. Media Websolutions B.V. är inte en del av eller en representant i detta avtal mellan användaren och den tredje partens tjänsteleverantörer.
3. I synnerhet Media Websolutions B.V. är inte ansvarig för riktigheten och tillförlitligheten hos tredjepartsleverantörens information, åsikter eller andra meddelanden, såvida Media Websolutions B.V. är skyldig till grov vårdslöshet och avsiktlig försummelse.


XV. Personuppgiftslagen

Media Websolutions B.V. samlar in, bearbetar och använder användarens persondata som det anges i dessa villkor, och i lagen om integritetsskydd. Säkerheten gällande personuppgifter är föremål för rättsliga bestämmelser.


XVI. Slutgiltiga bestämmelser

1. Rättspraxis mellan Media Websolutions B.V. och användaren är föremål för tvingande rättsregler i Republiken Nederländerna. Om användaren är en konsument, så är domstolen för alla tvister till följd av detta avtal i Wien.
2. Tillämpningen av tvingande rättsregler i staden som användaren lagligen vistas vid inträdet i avtalet skall inte påverkas.
3. Om vissa bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor skulle vara ogiltiga eller ofullständiga, skall de återstående allmänna affärsvillkoren inte påverkas.


XVII. ÅTERKALLNINGSINSTRUKTIONER

1. Avbeställningsrättigheter

Du har rätt att häva detta avtal inom 14 dagar utan att ange en orsak.

Ångerrätten gäller i fjorton dagar efter att kontraktet har startat.

För att utöva din ångerrätt måste du specifiera Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Nederländerna; Telefon: +31 853019384 (Kostnadsfritt ifrån fastlandsnätet); E-Mail: support@naughtybook.se*) med en avsiktsförklaring (t ex ett brev som skickas via post eller e-mail) gällande ditt beslut att avbryta kontraktet. Du kan använda det medföljande avbeställningsformuläret, men användning av detta formulär är inte obligatoriskt.

För att uppfylla det lagliga kravet så räcker det att skicka ett e-mail / brev med ditt uppsåt att utöva din ångerrätt innan utgången av anmälningstiden


2. Avbeställningskonsekvenser

Om du avbryter detta avtal, så måste vi återbetala alla betalningar som utförts av dig.
Omedelbart men senast fjorton dagar från den dag vi har fått meddelandet om din avsikt att avbryta kontraktet, så kommer vi att tillämpa samma betalningssätt för ersättning som du har valt för den ursprungliga transaktionen, om det inte uttryckligen avtalats annorlunda med dig direkt. Du kommer inte drabbas av några avgifter när det gäller ersättningen.

Om du har begärt att tjänsten påbörjats under ångerfristen, så måste du göra en adekvat betalning till oss, vilket återspeglar andelen tjänster, proportionellt baserat på den totala volymen av avtalade tjänster.


3. Provexemplar av avbokningsformulär

(Om du vill häva avtalet, fyll i formuläret och skicka det till oss.)

To Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Nederländerna; Telefon: +31 853019384; E-Mail: support@naughtybook.se*:

Härmed så häver jag / vi (*) avtalet som anges gällande köp av följande varor (*)/ och återger följande tjänster (*)

Beställt den (*)/mottagit den (*)

Konsumentens (konsumenternas)

Konsumentens (konsumenternas) address

Underskrift av konsument (konsumenter) (gäller endast brevanmälan)

Datum

(*)Stryk det som ej passar.


4. Om användaren har gett sitt uttryckliga samtycke, så kan ångerrätten upphöra att gälla i förtid om den begärda tjänsten har tillhandahållits i sin helhet innan användaren utövar sin ångerrätt.

5. Ångerrätten upphör att gälla för ett avtal gällande leveransen av det digitala innehållet som inte finns tillgängligt på den faktiska databäraren, även om Media Websolutions B.V. har inlett genomförandet av avtalet efter att användaren uttryckligen och medvetet kommit överens om inledningen av dessa tjänster före utgången av den förbestämda kontraktperioden.


XVIII. Viktig information

Vi tydliggör härmed att vi varken är juridiskt bundna eller villiga att delta i tvister genom ett konsumentombud.